“Het hoogtepunt van het jaar is het Loofhuttenfeest”

Shabbat

De wekelijkse Shabbat is gegeven om de mens tot rust te laten komen. Dat betekent al doende leren afstand te nemen van dagelijkse beslommeringen en rust te ervaren die God wil geven. De Shabbat staat voor shalom, wat veel meer betekent dan vrede. Innerlijk tot rust komen en rust vinden in God. Dat betekent tot genezing en herstel komen.

Wegwijzer: De betekenis van de Shabbat

 

Pesach

Tijdens Pesach herdenken wij de bevrijding van Israël uit Egypte in de Sedermaaltijd die zoveel mogelijk in huiselijke kring wordt gevierd. Wij vieren de Sedermaaltijd vanuit het perspectief van het werk van Jezus de Messias.Tijdens Pesach vieren wij ook de lichamelijke opstanding van de Messias.

Wegwijzer: Instructie Sedermaaltijd

 

Wekenfeest / Shavuot

Tijdens het Wekenfeest wordt gevierd dat Israël de Torah van God ontving bij de Sinaï. De Geest werd uitgestort op de berg Sion tijdens het Wekenfeest. Daarom stimuleren wij mensen hun harten open te stellen voor het Woord van God onder de leiding van Gods Geest.

Wegwijzer: Betekenis van het Wekenfeest

 

Dag van Bazuingeschal / Yom Teruah

Op deze dag worden de Sjofar en de bazuinen geblazen als aankondiging van Gods oordeel dat over de wereld komt. Het luidt een periode in van tien dagen van inkeer en bekering en verzoening. Verzoening met God, met jezelf en met mensen om je heen. Deze dag staat ook bekend als de burgerlijke nieuwjaarsdag of Rosh Hashanah.

Wegwijzer: Betekenis van Dag van Bazuingeschal

 

Verzoendag / Yom Kippur

Tijdens Verzoendag staat de verzoening centraal. Vanuit het verzoenend werk van de Messias tijdens zijn eerste komst zien wij ook uit naar de toekomstige verzoening tussen de Messias en Israël.

Wegwijzer: Betekenis van Verzoendag voor nu en de toekomst.

 

Loofhuttenfeest / Sukkot

Het hoogtepunt van het jaar is het Loofhuttenfeest. We vieren dan acht dagen dat Israël in de woestijn door God werd onderhouden. Denken nu aan het samenleven met God in deze wereld. Maar zien ook uit naar de komst van het Messiaanse tijdperk dat aanstaande is. Het bouwen van een loofhut doen we zoveel mogelijk thuis. Maar samen met de kinderen opbouwen in de gemeente is ook heel erg leerzaam en goed voor de samenwerking. Op de achtste dag van het Loofhuttenfeest lezen we het einde en het begin van Torah. Die dag heet Vreugde der Wet of Simcha Torah. Wij vieren dat wij het Woord van God mogen lezen en daarnaar leven.

Wegwijzer: Betekenis van het Loofhuttenfeest
Wegwijzer: Instructie bouwen van een loofhut
Wegwijzer: De achtste dag

 

Chanukah

In de Bijbel staat Chanukah bekend als het Vernieuwings- of Inwijdingsfeest van de tweede tempel dat Jezus ook vierde. Dit lichtfeest wordt gevierd in december.

 

Purim

Purim is het vergeten feest. Maar het is juist volop actueel in deze tijd van groeiend antisemitisme. Samen met Israël willen wij dit feest vieren. De gewoonte is dat iedereen verkleed naar de samenkomst gaat.

 

 

Schrijf u in voor de wekelijkse nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld voor de nieuwsbrief!