Niet het onderwijs maar de fellowship staat centraal 

Deelnemers en bezoekers van de gemeente worden gestimuleerd om zoveel mogelijk in hun directe omgeving contact te zoeken met elkaar. Zij vormen kleine gemeenschappen waarin niet het onderwijs maar de fellowship centraal staat. Het omzien naar elkaar. Dit kan tijdens de shabbat-avond (erev shabbat) op vrijdagavond of op een andere geschikte dag.

Er zijn kringen in:

Enschede    – op zaterdagmiddag om 15.45 uur, elke eerste en derde zaterdag van de maand

Zoek je aansluiting? Meld je dan bij de leiding van HaDerech of stuur een email naar: info@haderech.nl

Schrijf u in voor de wekelijkse nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld voor de nieuwsbrief!