God’s Feesten leren wij al doende. In het leerhuis willen wij al lerende doen.


Vanaf januari 2018 zal er maandelijks een leerhuis bijeenkomst zijn op een woensdagavond.                                                    Bekijk de Agenda op deze site voor de tijd en locatie.

 

Herstel

Hoe kom je tot herstel in je persoonlijke leven, in je huwelijk of in je relatie met andere mensen?

Wegwijzer: Herstel

 

Het Nieuwe Verbond

De Bijbel is ingedeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Vaak wordt dit gekoppeld aan het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Is dat wel terecht? En wat houdt het Nieuwe Verbond eigenlijk in? En leven wij nu in het Nieuwe Verbond?

Wegwijzer: Het Nieuwe Verbond

 

De Bijbel

Wat is de Bijbel? Wat is het verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament? Hoe is het ontstaan? Hoe moet je de Bijbel lezen?

Wegwijzer: De Bijbel

 

De Verbonden

In de Bijbel sluit God een verbond met mensen en met Israël. Wat houden die verbonden in en hoe belangrijk zijn zij voor ons vandaag?

Wegwijzer: De Verbonden

 

De Geestelijke wereld

Als wij de krant lezen of het journaal zien dan worden wij geconfronteerd met politiek, geweld, oorlog en economie. Maar zijn er ook nog onzichtbare machten en krachten? En wat zegt de Bijbel daarover?

Wegwijzer: De Geestelijke wereld

 

De Messias in het Oude Testament

De Messias of Christus is niet een verzinsel uit het Nieuwe Testament, maar is een centraal thema in heel de Bijbel. In twee avonden krijgt u inzicht in de rode draad van de Bijbel en de betekenis voor vandaag.

Wegwijzer: De Messias in het Oude Testament
Deel 1: De Messias in de Torah
Deel 2: De Messias in de Profeten en Geschriften

 

Waarom Israël?

Welke rol speelt Israël in de Bijbel en in de wereldgeschiedenis? Waarom zouden wij iets met Israël moeten hebben als niet-Joden?

Wegwijzer: Waarom Israël?

 

De Messiaanse beweging

Al sinds de tijd van de Messias op aarde zijn er Joden die in Hem geloven. Ook in de geschiedenis daarna zien wij steeds Joden die in de Messias geloven. Vanaf de oprichting van de staat Israël in 1948 zien we een groei van deze beweging. En sinds de jaren `80 van de vorige eeuw is er een grote opbloei van de beweging in Israël en vooral in Amerika. Vanaf 2008 is de groei spectaculair, ook in Nederland. Wij zij zijn? En wat geloven zij?

Wegwijzer: De Messiaanse beweging

 

De Torah

In het Nieuwe Testament wordt de Torah vaak de Wet genoemd. Dat roept zowel positieve als negatieve reacties op. De Wet wordt vaak geassocieerd met gebondenheid en wetticisme. Jezus heeft de Wet vervuld, maar is daarmee de Wet afgeschaft? En heeft de Wet ook betekenis voor niet-Joodse gelovigen?

Wegwijzer: De Torah

 

Hebreeuws en Grieks denken

Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Het Oude in het Hebreeuws. De gehele Bijbel ademt echter het Hebreeuwse denken omdat alle schrijvers Joods zijn. Wij leven in de Westerse wereld en zijn opgegroeid in Grieks denken. Het leren ontdekken van de verschillen tussen Grieks en Hebreeuws denken levert verrassende inzichten op.

Wegwijzer: Hebreeuws en Grieks denken

 

Het Hebreeuwse Alfabet

Het Hebreeuwse alfabet is de basis voor vele wereldtalen en de basis van de Bijbelse taal. Elke letter heeft vanuit het Hebreeuws een betekenis en een getalswaarde. De combinatie van deze twee opent in de Joodse mystiek en Gematria een wereld aan nieuwe inzichten voor ons dagelijkse leven.

Wegwijzer: Het Hebreeuwse Alfabet
Aantal avonden: 5

Schrijf u in voor de wekelijkse nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld voor de nieuwsbrief!