“Wij ondersteunen onze Messiaanse broeders en zusters in Israël”

Wij willen Gods kalender van redding volgen in de jaarlijks terugkerende Feesten (Leviticus 23). Hierdoor willen wij al doende leren hoe de Messias herstel voor Israël en de volken tot stand heeft gebracht en zal volbrengen. Daarom eerbiedigen, herdenken en beleven wij de wekelijkse shabbat als teken van dat herstel dat de Messias brengt. Het is ook de dag waarop wij onze heilige samenkomsten houden.

Daarom streven wij naar een geheiligd en gereinigd leven door ons te houden aan de onderwijzing van de Bijbel in voedsel en de liefdevolle omgang met God en met elkaar (Matt 22:37-40).

Ook ondersteunen wij Israël en met name onze Messiaanse broeders en zusters door gebed, bemoediging en financiële middelen vanuit het besef dat wij ons geloof mede hebben te danken aan hen die ons het Woord van de Messias hebben overgeleverd (Rom 9:4/15:27).

Ook willen wij mensen de weg tot herstel bieden door het levende en krachtige Woord van God en de levend makende Geest. En hen dopen en onderwijzen tot volwassen volgelingen van de Messias. Die Immanuel wil zijn, God in ons, en herstel wil brengen.

Ook streven wij ernaar generatie verbindend te zijn. Hierin zijn alle leeftijden van jong tot oud belangrijk. Ouderen worden gestimuleerd om in liefde en wijsheid actief betrokken te zijn in de omgang met jongere generaties.

Schrijf u in voor de wekelijkse nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld voor de nieuwsbrief!