“Bereid HaDerech van de Heer”

De naam HaDerech betekent De Weg.

Het komt uit Jesaja 40:3 “Bereid HaDerech van de Heer”.

Deze tekst wordt door Lucas geciteerd (Luc. 3:4) wanneer hij spreekt over de bediening van Johannes de Doper als wegbereider tijdens de eerste komst van de Messias.

Later worden gelovigen in de Messias volgelingen van De Weg (HaDerech) genoemd (Handelingen 24:14). De Weg wordt gekenmerkt door het geloven van alles “wat er in de Wet (Torah) en de Profeten geschreven staat”.

In het logo van HaDerech staat Yeshua centraal. Hij is De Weg. Hij neemt ons mee op De Weg in het leven naar het Messiaanse koninkrijk van God en is onze verbindende en leidende schakel.

De kroon is tevens opgebouwd uit zeven mensen en vormen zo de menorah. De menorah als door God gegeven beeld van het Licht. Om als HaDerech samen een licht te zijn in deze wereld. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen.

De kroon verwijst ook naar Apeldoorn als koninklijke stad (paleis Het Loo en de kroondomeinen) en het gebouw waarin we samenkomen, De Hofstad.

Schrijf u in voor de wekelijkse nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld voor de nieuwsbrief!