“In HaDerech willen wij in opdracht van de Messias de Wet (Torah) en de Profeten doen en onderwijzen”

In HaDerech willen wij wegbereiders zijn voor de tweede komst van de Messias door alle obstakels, bergen, heuvels en rotsen en kuilen (Jesaja 40:3-5) op te ruimen in de geestelijke wereld. Dat betekent dat wij bolwerken en valse redeneringen slechten en die gehoorzaam laten zijn aan de Messias (2 Kor.10:5) en leemtes in kennis opvullen. In HaDerech willen wij in opdracht van de Messias de Wet (Torah) en de Profeten doen en onderwijzen (Mattheüs 5:17-20) vanuit de Heilige Geest die de Wet (Torah) in de harten zal schrijven (Jeremia 31:33) waardoor we naar Gods wil kunnen leven.

Centraal in heel de Bijbel staat het reddingsplan van God in de Messias: “En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.” (Lukas 24:27) In HaDerech willen wij daarom ontdekken wat in de gehele Bijbel over Hem geschreven staat.

Schrijf u in voor de wekelijkse nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld voor de nieuwsbrief!