De Bijbel wordt door Jezus en de Joodse traditie samengevat in:

heb God lief bovenal en uw naaste als uzelf”.

Dit vormen ook de kernwaarden van HaDerech:

  • In HaDerech willen wij God liefhebben, door Hem te eerbiedigen, te eren en te lofprijzen. Hij komt in alles op de eerste plaats.
  • In HaDerech willen wij elkaar eerbiedigen, eren en erkenning geven. Ieder achtte de ander uitnemender dan zichzelf en neemt een dienende houding aan, ongeacht de gezagsverhoudingen.

Schrijf u in voor de wekelijkse nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld voor de nieuwsbrief!